Hdtc land Training Cho Nhân Viên Căn Hộ An Sương Ipark

Ngày 16/9/2020 ban lãnh đạo HDTC LAND và gần 100 nhân viên sale đã hoàn thành buổi training về dự án căn hộ An Sương Ipark thành công tốt đẹp.

Tổng quan dân số và diện tích quận 12

Ban lãnh đạo đã training tổng quan về căn hộ An Sương Ipark và toàn bộ thị trường bất động sản khu tây bắc TP. HCM, đồng thời giải đáp tất các thắc mắc của đội ngũ kinh doanh.

Tổng quan các phường quận 12

Tuyến Metro Bến Thành – Tham Lương

Lê Kim Mỹ đang training dự án Căn Hộ An Sương Ipark

Trả lời

3