Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
15
Số căn:
196
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:15
Quy mô: Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:196 Ngày hoàn thành:Đã Hoàn Thành
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:15
Quy mô:
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:196
Ngày hoàn thành:Đã Hoàn Thành
3